Menu

aktualności

e - wokanda

elektroniczna skrzynka podawcza

władze sądu

wydziały sądu

punkt obsługi interesantów

oddziały sądu

zespoły kuratorskie

lista sędziów sądu rejonowego w bydgoszczy

komornicy sądowi

numery kont sądu rejonowego w bydgoszczy

konkursy sr bydgoszcz

informacje ogólne

zapytanie o cenę

przetargi i zamówienia publiczne

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przewodniczący Wydziału          SSR Artur Fornal
Kierownik Sekretariatu              Agnieszka Chyła
Dane kontaktowe:

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz
pok. 312

Kierownik sekretariatu: +48 (52) 326 27 36
Fax: +48 (52) 326 27 51
E-mail: xiiikrs@bydgoszcz.sr.gov.pl
   
Biuro Podawcze pok. 302
+48 (52) 326 27 39
   
Sekretariat pok. 310
+48 (52) 326 27 33
   
Sekretariat pok. 309 +48 (52) 326 27 44

Czytelnia pok. 311
+48 (52) 326 27 53
   
Oddział Centralnej Informacji pok. 314
+48 (52) 326 27 35
   
Punkt Przyjmowania ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego pok. 314
+48 (52) 326 27 23


Godziny urzędowania sekretariatu:

  • poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30
  • w poniedziałki sekretariat wydziału dyżuruje w godzinach od 15.30 do 18.00
  • czytelnia  Wydziału czynna dla interesantów  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00
  • Punkt Kasowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.30. (z przerwą od 11:45 do 12:00)

Właściwość miejscowa:

      Rejestracji podlegają podmioty mające siedzibę w okręgu  właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Właściwość rzeczowa:

      Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru.

Ważne informacje:

Od dnia 15 stycznia 2015r. za zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców spółek, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnianych w systemie teleinformatycznym opłata stała wynosi 250 zł.

W dniu 1 grudnia 2014 r. wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym :

      A. Zmiana w zakresie ujawnienia przedmiotu działalności

 

  • wpis przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmować będzie nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy
  • podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do zmienionej regulacji przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki (aktu założycielskiego lub statutu), zgłoszenie nie wymaga dokonywania zmiany ich postanowień.

      B.  Zmiana w zakresie funkcjonowania „jednego okienka”

 

  • ustanie obowiązek składania wraz z wnioskiem o wpis (zmianę wpisu) w Rejestrze jednocześnie wniosków do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON; formularze RG-1, RG-RD), zgłoszeń płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także zgłoszeń identyfikacyjnych albo aktualizacyjnych do Urzędu Skarbowego (formularze NIP 2, NIP D). Wpis w przedmiocie NIP i numeru identyfikacyjnego REGON może odtąd polegać na ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze,
  • Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 1 grudnia 2014 r., którym nie nadano numerów NIP oraz REGON składają zgłoszenie identyfikacyjne bezpośrednio do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej do urzędu statystycznego województwa właściwego dla jego siedziby (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego NIP i numeru identyfikacyjnego REGON nadanych w tym trybie następuje na wniosek i nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).
_____________________________________________________________

         Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy będzie wydawany wyłącznie w formie elektronicznej.

         Monitor Sądowy i Gospodarczy udostępniany jest na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości  www.ms.gov.pl


         W związku z Zarządzeniem Nr 272/2013/Adm Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 lipca 2013 r. z dniem 31 sierpnia 2013 r. zniesiono Sekcję I i Sekcję II – XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
 
 
     Adres do składania wniosków elektronicznych   opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:  pdi.ms.gov.pl
 
      Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodraczym wnoszona ojest na rachunek sądu i wynosi 100 zł.  
    
 
        Akta rejestrowe podmiotów wpisanych do Rejestru są jawne. W celu przejrzenia większej liczby akt KRS (powyżej 5 numerów KRS) należy zamówić je telefonicznie lub osobiście z dwudniowym wyprzedzeniem.
__________________________________________________________

Ministerstwo ostrzega
 
       Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż otrzymuje informacje dotyczące działalności Kancelarii Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego.
       Należy podkreślić, że Ministerstwo Sprawiedliwości - wydawca dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy nie jest autorem postanowienia wydawanego przez Kancelarię Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz Kancelarię Odpisów z Krajowego Rejestru Krajowego będącego jednocześnie wezwaniem do wniesienia opłaty aktywacyjnej, jak również nie współpracuje z podmiotem używającym tej nazwy.
       W opinii Departamentu, powiadomienia jakie podmiot ten wysyła do przedsiębiorców mają na celu wprowadzenie w błąd ogłoszeniodawców. Styl pisma, forma i zamieszczone w nagłówku godło mogą sugerować, że jest to pismo urzędowe i przedsiębiorca musi taką opłatę wnieść. Jednakże ocena zakresu przedmiotowego takiej działalności w granicach przepisów prawa należy do sądu.
       Departament podjął czynności zmierzające do poinformowania przedsiębiorców o działalności podmiotu o nazwie Kancelaria Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej MS oraz powiadomienie prokuratury o działalności podjętej przez ten podmiot.


 


Wytworzył: Agnieszka Heyer (7 stycznia 2010)
Opublikował: Agnieszka Heyer (7 stycznia 2010, 21:21:52)

Ostatnia zmiana: Maria Kaczmarek (11 lutego 2015, 13:15:56)
Zmieniono: zmiany ważnych informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 59093

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij